Bestuur

Het bestuur van Koninklijke Harmonie Aurora draagt er zorg voor dat de algehele gang van zaken binnen onze vereniging soepel en prettig verloopt. In het overzicht is te zien wie zitting heeft in het bestuur.

Beschermvrouwe

Jolanda Savelkoul – Cramers

DAGELijks bestuur

Mark BokkenVoorzitter
Fabian SpoorenSecretaris
Jeroen MeuffelsPenningmeester
Jean CoenenVice-voorzitter, afgevaardigde Stichting BAB

Contact opnemen?

Leden

Ralf Vola Hoofd korpscommissie
Bianca Rademachers Hoofd opleidingscommissie
Rob Klee Ondersteuningscommissie
India Klee Hoofd sociale zaken
Fre Hermans PR
Lieke Duijsens Fondsen en sponsoring
Chantal Kamstra Hoofd drumbandcommissie

KOMENDE ACTIVITEITEN

UITGELICHT

KH Aurora

AURORA PRESENTEERT: AMMEZJUUR

160 jaar Koninklijke Harmonie Aurora in Grevenbicht-Papenhoven wordt natuurlijk uitbundig gevierd! Naast een reeks jubileumactiviteiten voor jong en oud en een vol muzikaal programma, bieden wij dit jaar een 3-tal jubileumbieren aan!

Ammezjuur blond - KH Aurora Grevenbicht - Papenhoven

Maak kennis met onze vereniging!

Ontdek ons

Korps

Ontdek onze

Drumband

Ontdek onze

Opleiding

Ontmoet ons

Bestuur